~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

N

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Bağırov Z.

Nağıl. Fortepiano üçün. Bax: L.Yeqorova, R.Siroviç. Fortepianoda çalmaq üçün tədris kitabı ikinci hissə.

Bakı, «Azərnəşr»

1965

42

Məlikov A.

«Nağıl» simfonik poeması. Simfonik orkestr uçun. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

1962

79

Ziyadlı A.

Natəvan və musiqi.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

25-26

 

Naxçıvan – 75.

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000

 150

Quliyev N.

Naxçıvan musiqi mədəniyyəti tarixindən. (XX əsr).

Bakı, «Elm»

1999

137

 Qasımov Ş.

Naxçıvan bəstəkarlar təşkilatı. Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının bölgə təşkilatlarından.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (21)

2004

 11-21

 

Naxçıvandan (Azərbaycan)… Bizə yazırlar...

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (21)

2004

 145-148

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında keçirilmiş səyyar plenumun müzakirəsi

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (25)

2005

 64-72

Zöhrabov R.

Nazim Bağırov haqqında.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

222-223

Axundova Ş.

Neçin qəmxər saxlarsan. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans.

Bakı, «Azərnəşr»

1960

6

 

Nəcəfova Hökümə Yusif qızı.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

 2003

271 

Zahid A.

Nəfəs alətləri orkestrlərinin tarixindən.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(13)

2002

138-139

Kərimli A.

Nəfəsli orkestr üçün repertuar.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

191

Babayeva H.

Nəğmə dolu bir ürək.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(25)

2005

187-188

Təhmiraz qızı S.

"Nəğmədir həyat". Şəfiqə Axundova – 80.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (19)

2004

125-130

Maqomayev M.

Nərgizin Ariya və Nəğməsi. («Nərgiz» operasından).

Bakı, «Azərnəşr»

1950

11

Maqomayev M.

Nərgizin nəğməsi.

Bakı, «Azərnəşr»

1940

3

Maqomayev M.

«Nərgiz» operasından Nərgizin mahnısı. Fortepiano üçün transkripsiya edəni G.Burşteyn.

Bakı, «Azərnəşr»

1967

8

Maqomayev M.

«Nərgiz» operasından. Əlyarın Ariyası. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1955

10

Maqomayev M.

«Nərgiz» operasının uvertyurası. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

1951

71

Novruzova İ.

Nəriman Məmmədovun yaradıcılığına bir nəzər. 

«Musiqi Dünyası». № 1-2(11)

 2002

126-129

 

Nərminə Ağalar qızı Əliyeva.

«Musiqi Dünyası», № 1-2(7)

2001

235

Dadaşova E.

«Nəvaziş». Klarnet ilə fortepiano üçün.

 

 1994

2 

Dadaşova E.

«Nəvaziş». Klarnet və fortepiano üçün pyes.

 

 

2

Dadaşova E.

«Nəvaziş». Klarnet və fortepiano üçün.

 

 1992

5

Bakıxanov T.

Nigar. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının pyesləri. Tar ilə fortepiano üçün köçürəni Əvəz Rəhmətov.

Bakı, «Azərnəşr»

1974

18-21

Bakıxanov T.

Nigar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Mahnılar.

Bakı, «Azərnəşr»

1970

47

Səfərova X.

Niyazi sənəti xarici ölkələrdə. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr toplusu).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

131-133

Məlikova Ş.

Niyazinin «Çitra» baletinin musiqi dramaturgiyası və quruluşu məsələlərinə dair. /«XX əsrin Azərbaycan musiqisi» (məqalələr toplusu).

Bakı

1994

144-163

Xalıqzadə F.

Niyazinin «Rast» simfonik muğamının ritmik xüsusiyyətləri. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

75-79

Bayramova A.

Niyazinin 90 illiyi: parlaq ömrün şahidliyi.

«Musiqi Dünyası»
№ 3-4(13)

2002

52-62

Sadıqov F.

Nizami və musiqi.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

66-70

Nikolskaya O.

Nizami. «Olmaz dahi və nəğməkar» zil səs üçün. Sözləri Ə.Tələt.

Bakı, «Azərnəşr»

 1941

 6

Hüseynova R.

«Novruz» çərşənbələri və «Xan – Xan» oyun tamaşası.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(23)

 2005

 197

Hüseynova R.

«Novruz» çərşənbələri və «Xan-Xan» oyun tamaşasi.

«Musiqi Dünyası». №3-4(25)

 2005

 195-198

 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi