~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

V

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Əfəndiyeva İ.

Vasif Adıgözəlov yaradıcılığının üslub xüsusiyyətləri.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (19)

2004

33-40

Əfəndiyeva İ.

Vasif Adıgözəlovun vokal yaradıcılığının musiqi dilinin bəzi xüsusiyyətləri.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (25)

2005

154-158

Kərimli A.

V.Adıgözəlovun Canaqqala zəfəri.

«Musiqi Dünyası». № 1

1999

156-158

Rzayeva S.

V.Adıgözəlovun «Qəm karvanı» oratoriyası.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (21)

2004

97-100

Dadaşova E.

Vağzalı. Sonaxanım. Laçın. İrak. Heyratı.

 

 1998

8

Əliyeva F.

Vaqif Mustafazadə – 60.

«Musiqi Dünyası» № 2(3)

2000

64-64

Məmməd-
əliyeva T.

Vaqif Mustafazadə.

«Musiqi Dünyası». № 1

1999

138-139

Rzayeva L.

Vaqif Mustafazadənin yubileyi ilə əlaqədar bəzi mülahizələr.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

51-53

Mustafayev R.

«Vaqif» operasından seçilmiş parçalar. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1963

36

Mustafayev R.

«Vaqif» operasından Vaqifin ariozosu. Bax: Azərbaycan bəstəkarlarının pyesləri. Tar ilə fortepiano üçün köçürəni Əvəz Rəhmətov.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1974

 11-14

 Qarayev Q.

Vals /«Yeddi gözəl» baletindən/ Fortepiano üçün asanlaşdırılmış köçürmə A.Babayevindir.

Bakı, «Azərnəşr»

 1953

7

Əmirov F.

Variasiyalar (F-no üçün). İkinci təhsin edilmiş çapı.

Bakı, «Azərnəşr»

1947

21

Nəzirova E.

Variasiyalar fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr» 

1953 

 15

Quliyev T.

Variasiyalar. Fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1955

15

Əmirov F.

Variasiyalar. Fortepiano üçün. Yeni redaktə.

Bakı, «Azərnəşr»

1973

20

Abbasov Ə.

Variasiyalar skripka və fortepiano üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1945

17, 8

Zöhrabov R.

Vasif Adıgözəlov.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(5)

2000

80-87

Vəzirova G.

Vasif Adıgözəlovun «Muğam fantaziyası».

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

149-151

Fərəcova L.

WEB-sayt «Vaqif Mustafazadə».

«Musiqi Dünyası» № 2(3)

2000

92-93

Niyazi

Vətən nəğməsi. Sözləri S.Rüstəm.

 Bakı, «Azərnəşr»

1938 

7 

Ələsgərov S.

Vətənimdir. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans. Sözləri Füzulinindir.

 Bakı. «Azərnəşr»

 1959

7

Dadaşova E.

«Vətən keşiyində igid əsgərəm». Marş. Tenor və nəfəsli orkestr üçün.

 

 

 8

 Gəray A.

«Vətən nəğməsi». Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

 

 

Şirməmmədqızı L.

«Vətən yanğısı ilə»...Musiqili – ədəbi gecədən qeydlər..

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

26-28

Dadaşova E.

«Vətən». Xor üçün.

 

1992

3

Ələsgərov S.

«Vətənimdir» Sözləri Füzulinindir. Səs və xalq çalğı alətləri orkestr üçün. Partitura.

 

 

16

Fərəcov S.

Vida sözü. (Salavat Axundzadə).

«Musiqi Dünyası» № 1-2(7)

2001

238

Hüseynova E.

Viktor Belyayev və Azərbaycan xalq musiqisi.

«Musiqi Dünyası»№ 1-2 (15)

2003

204-209

Fərəcova L.

Vokalçıların Bülbül adına ikinci Beynəlxalq müsabiqəsi (Polad Bülbüloğlu, Nodar Andquladze, Fərhad Bədəlbəyli, Xuraman Qasımova, Frans Müller-Hayzer, Firəngiz Əhmədova, Alxas Əliyev, Azad Əliyev, Eldar Əliyevlə müsahibələr).

«Musiqi Dünyası» № 1-2(7)

2001

3-10

Bülbül

Vokalist müəllimlərin ümumittifaq müşavirəsində Bülbül Məmmədovun təqdim etdiyi məzurə.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(11)

2002

154-157

Dadaşova E.

«Vüqarlı dağları sevirəm». Vokal.

 

1997

4


 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi