~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

M

1 2
 

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Hüseynova L.

Mahnı diqqət mərkəzindədir.

«Musiqi Dünyası» № 2(3)

2000

3-9

Axundova Ş.

Mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1964

14

Axundova Ş.

Mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1963

22

Bülbül oğlu P.

Mahnılar fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1968

16

Quliyev T.

Mahnılar fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

1965

22

Nikolskaya O.

Mahnılar.

Bakı, «Azərnəşr»

 1963

 21

Ələsgərov S.

Mahnılar. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

Bakı, «Azərnəşr»

 1960

13

Nəcəfova H.

Mahnılar. Fortepiano üçün ilə oxumaq üçün..

 Bakı, «İşıq»

 1975

 20

Mahmudova C.

Mahnılarda yaşayan poeziya.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

 2000

 70-72

Axundova Ş.

Mahnı və romanslar. Fortepiano ilə oxumaq üçün. 1) Hind qızı. Sözləri H.Abbaszadənindir. 2) Gözəl oğlan. Sözləri İ.Səfərlinindir. 3) Lay-lay. Sözləri Süleyman Rüstəmindir. 4) Ürəyim səni anar. Sözləri A.Babayevindir. 5) Nizami necə səbr etsin, əzizim. Sözləri Nizaminindir. 6) «Aqil və Sərvinaz» Sözləri Ə.Abbasovundur.

Bakı, «Azərnəşr»

1958

49

Hüseynova A.

M. Maqomayev. Əsrlərin ayrıcından bir nəzər.

«Musiqi Dünyası»

1999

16-18

 Qarayev Q.

Marş (Tar və fortepiano üçün köçürmə).

Bakı, «Azərnəşr»

1950 

5 

Dadaşova E.

Marş. «Qurban qeyrətinizə».

 

 1993

6

Qarayev Q.

Marş. Partitura.

 Bakı, «Azərnəşr»

1953 

 23

Kanca Ş.F. (Türkiye, Samsun).

Mehter müziği.

«Musiqi Dünyası» №1-2 (19)

2004

27-32

Kanca Ş.F. (Almaniya, Düsseldorf)

Mehter müziği.

«Musiqi Dünyası» №3-4 (21)

2004

118-127

Məlikov A.

Metamorfozlar. Simfonik poema. Simfonik orkestr üçün. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

1966

54

Məlikov A.

Metamorfozlar. Simfonik poema. Simfonik orkestr üçün. Partitura.

Moskva, «Sovetskiy kompozitor»

1977

49

Bağırova S.

Merac gecəsi.

«Musiqi Dünyası» №1-2 (19)

2004

195-196

Əhmədova A.
Kərimova N.

Mədəniyyətimizin uğurları da var, problemləri də (Həsənağa Qurbanovla müsahibə.)

«Musiqi Dünyası» № 3-4(13)

2002

227-229

Rəhimbəyli N.

Məhəbbətdən doğan musiqi.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)

2003

210-211

Hüseynova L.

«Məhəbbət əfsanəsi»: ədəbi mənbədən baletə doğru.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (17)

2003

191-194

Məlikov A.

«Məhəbbət əfsanəsi» baletindən ikincisüita. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

1964

94

Zülfüqarov O.

Məhsul bayramı. Fortepiano ilə oxumaq üçün. Sözləri Yusif Həsənbəyovundur.

Bakı, «Azərnəşr».

 1961

6

Bədəlbəyli F.

Məqalələr, materiallar.

Bakı, «QAPP-Poliqraf» korporasiyası, «İsmayıl» NPM

1997

18

Mustafayev R.

Məlahət sultanı. Fortepiano ilə oxumaq üçün romans. Sözləri Füzulinindir.

 Bakı, «Azərnəşr»

 1959

 7

 

Məlumat kitabçası. (1990-2001).

Bakı

2002

144

Kərimli A.

Məmməd Quliyev haqqında.

«Musiqi Dünyası». № 1-2(7)

2001

84-86

 

Məmməd Quliyev.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(9)

2001

238

Mahmudov E.

Mən Lenini görürəm. Sözləri Ramiz Heydərindir. Xor ilə simfonik orkestr üçün. Bir hissəli kantata. Xor ilə fortepiano üçün köçürmə.

Bakı, «Azərnəşr»

1971

9

Nikolskaya O.

Mən sizi sevirdim. Sözləri A.S.Puşkinindir.

Bakı, «Azərnəşr»

 1949

 5

Qarayev Q., Haciyev C.

Mərdanın Ariyası («Vətən» operasından) Sözləri M.Rahimindir.

 Bakı, «Azərnəşr»

1949 

11 

Axundova Ş.

Mərdlik nəğməsi. Fortepiano ilə oxumaq üçün.

 

 

6

Dadaşova E.

«Mən gülü dəstə bağlaram». Kanonçular və kamançaçılar ansamblı üçün Azərbaycan xalq mahnı işləməsi.

 

1984

14

Dadaşova E.

«Mən gülü dəstə bağlaram». Müşayiətsiz 4 səsli xor üçün.

 

 1984

9

Dadaşova E.

«Mənim tanrım». Mahnı.

 

 1982

5

İsazadə Ə.

Mətin tədqiqatçı.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

130-131

Şükürov A.

Mifoloji musiqi haqqında bir neçə söz. /«Azərbaycan musiqisi, tarix və müasir dövr» (məqalələr məcmuəsi).

Bakı, ADK-nın nəşri

1994

5-10

Kafkasaylı A.

Mikayıl Azaflı. Həyatı, sənəti, əsərləri. (Türk dilində).

Erzurum

1996

463

Əlioğlu A.

Milli – mədəni dəyərlərin tədqiqində qiymətli nailiyyət.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(13)

2002

207

Mahmudova Ş.

Milli ənənələri yaşadan bəstəkar.

«Musiqi Dünyası». № 1(2)

2000 

83-84

 

Milli konservatoriya: reallıqlar və perspektivlər. (T.Məmmədovun S.Kerimi ilə müsahibəsi; materialı hazırladı C.Həsənova.)

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

160-162

Qasımova S.

Milli qaynaqlardan ilhamlanaraq.

«Musiqi Dünyası» № 1

1999

112-114

Əzizova S.

Milli rəqs sənətinin ulduzu.

«Musiqi Dünyası» № 1(2)

2000

80-82

Bayramova A.

Milli bəstəkarlıq məktəbinin tarixinə dair.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(25)

2005

80-83

İmanov K.

Mili əqli mülkiyyət sistemi və bu sahədə dövlət siyəsəti: vəziyyət, perspektivlər, problemlər.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(23)

2005

205

Məmmədli İ.

Milli musiqi üslubunun Üzeyir Hacıbəyov modeli.

«Musiqi Dünyası» №3-4(25)

2005

46-49

Məmmədov M.

Milli dəyərlərimizə qayğı mədəniyyətimizə qayğıdır.

«Musiqi Dünyası» №1-2 (19)

2004

196-203

Zeynalov X.

Milli plastik sənətlərimizin 1960-1980-ci illər rus sənətşünaslığında tədqiqi .

«Musiqi Dünyası» №3-4(25)

2005

240-247

Ələsgərov S.

Milyonçunun dilənçi oğlu. Proloqla 3 pərdə, 6 şəkildə musiqili komediya. Librettosu Şıxəli Qurbanovundur. Klavir.

Bakı, «Azərnəşr»

 1971

 158

Talibzadə Ü.

1990-2001-ci illərin bəstəkar yaradıcılıqına bir nəzər. «Müstəqillik dövründə Azərbaycan musiqisi: axtarışlar, nailiyyətlər, problemlər». Konfrans iştirakçılarının çıxışları.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

14-16

Bayraməlibəyli N.

1938 – ci il dekadasının iştirakçısı.

«Musiqi Dünyası» №1-2(23)

2005

40

Mansurov E.

Miniatürlər rubato. Fortepiano üçün.

Bakı, Səda nəşriyyatı

2003

40

Mirzəzadə X.

Miniatürlər. Simli kvartet üçün. Partitura və səslər.

Bakı, «Azərnəşr»

1961  

14, 2, 2, 2, 2 

Rzayeva R.

Mirzə Fərəc haqqında xatirələrim.

«Musiqi Dünyası». № 3-4(13)

2002

176-192

Rzayeva R.

Mirzə Fərəc haqqında xatirələrim.

«Musiqi Dünyası». № 1-2 (15)

2003

61-73

Rzayeva R.

Mirzə Fərəc haqqında xatirələrim.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (17)

2003

128-137

Mirzəzadə Xəyyam dünyamız və musiqimiz haqqında.

«Musiqi Dünyası». № 3-4 (25)

2005

181-187

Əfəndiyev P.

Molla Cümə.

«Musiqi Dünyası» № 2(3)

2000

57-59

Quliyev T.

Moskva haqqında mahnı. Solistlər, xor və simfonik orkestr üçün kantata. Solistlər, xor və fortepiano üçün köçürmə.

Bakı, «Azərnəşr»

1964

37


1 2
 
 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi