~ Ümumi kataloq ~


 
Əsərlərin əlifba üzrə kataloqu

Ğ
I
J

K

Müəllif
Əsərin adı
Nəşr olunduğu yer
Il
Səh.

Mirişli R., Mkrtıçyev A.

Kamança məktəbi.

Bakı, «Azərnəşr»

 1970

 118, 10

İmrani R.

Kamançada etüdlərin keçilməsinə dair.

Bakı

1999

 

Seyidova Y.

Kamança və simfonik orkestr üçün ilk konsertlər silsiləsindən.

«Musiqi Dünyası» № 3-4(25)

2005

198-199

Əlizadə A.

Kamera simfoniyası (Simfoniya № 2). Partitura.

Moskva, «Sovetskiy kompozitor»

 1972

 95

Qasımova S.
Abdullayeva Z.

Keçmişin səhifələri.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(11)

2002

85-89

Əsədova Z.

Keçmişin unudulmuş səsləri.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (17)

2003

245-246

Əlizadə A.

Kənd süitası. Partitura.

 

 

61

Əliqızı S.

Kiçiklərin böyük yarışı. Festivallar, musabiqələr, prezentasiyalar.

«Musiqi Dünyası» № 1

1999

150-153

Məhhərəmova S.

Kiçik Qafqazın cənub – Şərq rayonlarının toy adətləri (XIX – XX əsrin əvvlləri).

«Musiqi Dünyası». №1-2(23)

2005

191

Məhhərəmova S.

Kiçik Qafqazın Cənub-Şərq rayonlarının xalça sənəti .

«Musiqi Dünyası». № 3-4(25)

2005

235-240

Xalıqzadə F.

«Kitabi – Dədə Qorqud» və musiqi poetikasının bəzi məsələləri.

«Musiqi Dünyası». № 2(3)

2000

34-40

Haluk Yüsel (Almaniya, Düsseldorf).

Klasik türk müsikisinde dini beste formları.

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (21)

2004

113-118

Quliyev Ə.

Konfranslarda...

«Musiqi Dünyası» № 1-2(7)

2001

231-232

Konfranslar... Ekspedisiyalar.

«Musiqi Dünyası» №1-2(23)

2005

230

Konfranslar... Ekspedisiyalar.

«Musiqi Dünyası» №3-4(25)

2005

319-324

Bakıxanov T.

Konsert – «Vokaliz». Vokal ilə simfonik orkestr üçün. Alt fortepiano üçün köçürmə.

Bakı

1998,

28, 10

Əmirov F., Babayev A.

Konsert fortepiano ilə Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

 1968

111

Rzayev A.

Konsert fortepiano ilə simfonik orkestr üçün. İki fortepiano üçün köçürmə.

Bakı, «Azərnəşr»

 1972

 43

Rzayev A.

Konsert fortepiano ilə simfonik orkestr üçün. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

1970

 60

Bakıxanov T.

Konsert № 1. Alt ilə simfonik orkestr üçün. Alt ilə fortepiano üçün köçürmə.

Bakı

1998

48, 25

Bakıxanov T.

Konsert № 1. Klarnet ilə simfonik orkestr üçün. Klarnet idə fortepiano üçün köçürmə.

Bakı

1998

44, 16

Bakıxanov T.

Konsert № 1. Skripka ilə simfonik orkestr üçün. Skripka ilə fortepiano üçün köçürmə.

Bakı

1998

77, 20

Bakıxanov T.

Konsert № 1. Truba ilə simfonik orkestr üçün. Truba ilə fortepiano üçün köçürmə.

Bakı

1998

41, 11

Rzayev A.

Konsert № 2. Skripka ilə simfonik orkestr üçün. Skripka və fortepiano üçün köçürmə.

Bakı, «Azərnəşr»

 1958

 54, 16

Bakıxanov T.

Konsert № 2. Violonçel ilə simfonik orkestr üçün. Violonçel ilə fortepiano üçün köçürmə.

Bakı

1998

87, 12

Bakıxanov T.

Konsert № 3. Tar ilə simfonik orkestr üçün. Tar ilə fortepiano üçün köçürmə.

Bakı

1998

88, 27

Bakıxanov T.

Konsert № 4. Tar ilə simfonik orkestr üçün. Tar ilə fortepiano üçün köçürmə.

Bakı

1998

48, 16

Bakıxanov T.

Konsert. Fleyta və kamera orkestri üçün. Partitura və fortepiano üçün əlavə köçürmə.

Bakı, «Azərnəşr»

1969

159

Bağırov Z.

Konsert. Fortepiano ilə simfonik orkestr üçün. İki fortepiano üçün köçürmə.

Bakı, «Azərnəşr»

1970

40

Dadaşova E.

Konsert. Fortepiano və orkestr üçün.

 Bakı

2002

231

Ələsgərov S.

Konsert. Tar ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

 

13

Ələsgərov S.

Konsert. Tar ilə xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Tar ilə fortepiano üçün köçürmə.

Bakı, «İşıq» 

 1976

56, 16 

Adıgözəlov V.

Konsert. Fortepiano ilə Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. İki fortepiano üçün köçürmə.

Bakı, «Azərnəşr»

1971

46

Adıgözəlov V.

Konsert. Fortepiano ilə simfonik orkestr üçün. İki ortepiano üçün köçürmə.

Bakı, «Azərnəşr»

1962

72

Bakıxanov T.

Konsert. Truba ilə orkestr üçün. Truba ilə fortepiano üçün köçürmə.

Bakı

1994

41, 9

Bakıxanov T.

Konsert. Violonçel ilə orkestr üçün. Violonçel ilə fortepiano üçün köçürmə.

Bakı, «Azərnəşr»

1966,

47, 12

Əliyeva Z.

Konservatoriyanın fortepiano fakültəsinin qiyabi şöbəsinin tələbələri üçün tərtib olunmuş müstəqil işləməçi üçün metodik tövsiyyələr.

 

1983

12

Xəlilov U.

Konservatoriyanın fortepiano fakültəsinin qiyabici tələbələri ilə məşqələlə dair metodik tövsiyələr.

Bakı

1982

16

Ermolayev B.

Konservatoriyanın qiyabi şöbəsinə daxil alanlara harmoniya fənni üzrə imtahana hazırlıq üçün metodik tövsiyyələr.

Bakı

1984

30

İsmayılzadə N.

Köhnə Bakının «Müsəlman gecələri».

«Musiqi Dünyası» № 3-4 (25)

2005

83-86

Vəlizadə M.

Kövrək uşaq səsinin sehri.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(23)

2005

173

Süleymanlı M.

Kulturuloji irsimizin qaynaqları doğru.

«Musiqi Dünyası» № 1-2(23)

2005

187

Ələsgərov S.

«Küsmərəm». Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

  

13

Əmirov F.

Kürd-ovşarı. Simfonik muğamı. Simfonik orkestr üçün. Partitura.

Bakı, «Azərnəşr»

1959

75

Abbasov A.

Kürdü (Aşıq kimi). Azərbaycan xalq çalğı alətləri orkestri üçün. Partitura.

 

 

23

Mirzəyev M.

Kvartet (iki skripka, alt, violonçel).

 Bakı, «Azərnəşr»

1960 

25, 3, 4, 4, 3

Quliyev M.

Kvartet iki skripka, alt və violonçel üçün

Bakı, «Azərnəşr»

1972

56

Mirzəzadə X.

Kvartet № 1. İki skripka, alt və violonçel üçün. Partitura və səslər.

Bakı, «Azərnəşr»

1963 

61, 12, 12,12, 12  

 
 
  ©Copyright by Musigi Dunyasi